Termes i condicions

Els següents termes i condicions generals de contractació (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre Capdevila Joiers S.L.U. (d’ara endavant Capdevila Joiers) i l’usuari o client a través del lloc web www.capdevilajoiers.com

Les següents Condicions Generals seran aplicables a les relacions comercials establertes entre Capdevila Joiers i el client. El client pot ser persona física i/o persona jurídica.

La contractació a través dels llocs web de Capdevila Joiers suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de la pàgina, d’aquestes condicions, com també de les condiciones d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per la pàgina propietat de Capdevila Joiers. Aquestes condicions seran aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que sigui aplicable per cada cas.

Per a la contractació amb Capdevila Joiers a través del seu lloc web l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús generals de contractació. Així mateix, l’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la seva identitat i clau d’accés creades en el registre com a client, no podent cedir-les a tercers.

Enviaments i terminis d’entrega 

Els enviaments es realitzen a través de les companyies de transport MRW® o FedEx®.

El termini d’entrega oscil.la entre dos i sis dies laborables en funció de la destinació. Tanmateix, aquests terminis poden variar si cal personalitzar o modificar la peça. En tot cas, es manté una comunicació ràpida i constant amb el client per tal de fer-ne el seguiment. La nostra prioritat és que el client obtingui la seva peça com més aviat millor.

A excepció de les puntuals ofertes d’enviament gratuït, les despeses d’enviament van a càrrec de l’usuari i s’afegiran al total de l’import dels productes seleccionats.

Si us plau, tingui en compte que si realitza una comanda des d’un país extern a la UE, és probable que hagi de pagar impostos d’importació. Per això recomanem que el client consulti prèviament a la seva compra amb les autoritats o agències duaneres corresponents. En el cas de les devolucions, les despeses d’enviament van a càrrec del client.

Seguretat

Per a la seva seguretat en línia, utilitzem diferents protocols de seguretat, com ara la tecnologia Security Socket Layer (SSL), que proporciona una autentizació que, entre altres coses, permet l’encriptació d’informació personal. Pel que fa al procés de compra en línia, el pagament es realitza en una finestra nova a través d’un servidor vinculat amb una entitat bancària que garanteix altres protocols de seguretat com ara el protocol 3D Secure de Visa i Mastercard.

Condicions de compra

La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura. La factura pot ser enviada per email una vegada completada la compra.

La disponibilitat dels productes a la pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Capdevila Joiers es reserva el dret a no finalitzar el contracte quan el producte corresponent no estigui disponible a l’establiment comercial físic, i, en aquest cas, s’informarà ràpidament al client. Així mateix, Capdevila Joiers podrà procedir a la finalització del contracte en cas que el producte hagi resultat danyat i/o s’hagi produït qualsevol error en l’especificació i/o descripció d’aquest. El/els pagament(s) que s’hagués efectuat per endavant seria retornat com més aviat millor, quedant Capdevila Joiers exclòs de qualsevol responsabilitat de reclamació.

Indicació dels preus

Els preus indicats a la pàgina web seran els vigents en cada moment, sempre i quan no s’hagi produït un error en la introducció de les dades a la pàgina web. Capdevila Joiers S.L.U. es reserva el dret a suspendre qualsevol procés de compra i procedirà a la devolució immediata de l’import corresponent. Cada producte té el seu preu i portarà incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui aplicable, en funció de la destinació del client.

Modalitats de pagament

  • Transferència bancària
  • Targetes de crèdit: VISA, Mastercard, Electron i American Express

Dret legal de revocació

Tal com estableix la legislació vigent, el client tindrà dret a revocar el contracte de compra en el termini de catorze dies. El termini de revocació s’estableix en catorze dies a partir del dia en què el consumidor, o qualsevol persona en el seu nom, excloent als transportistes, hagi acceptat i pres possesió de la peça lliurada.

Per tal d’exercir el dret de revocació, el client ha d’informar a Capdevila Joiers per mitjà d’una declaració escrita (per exemple, una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic) sobre la seva decisió de cancel.lar el contracte de compra.

Capdevila Joiers reemborsarà el preu del producte i les despeses ordinàries d’enviament, exceptuant per tant aquells casos addicionals que derivin d’un tipus d’enviament diferent, més ràpid, triat pel client i, en tot cas, diferent a la modalitat estàndard o habitual que ofereix Capdevila Joiers. La devolució s’efectuarà el més ràpid possible, dins de catorze dies a partir del dia en què s’hagi rebut la peça o producte retornats i, sobretot, sempre i quan la peça o prodcute retornat es trobi en el mateix estat en que va ser enviat.

Per a la devolució s’utilitzarà la mateixa forma de pagament que el client hagi utilitzat en la transacció inicial, tret que s’acordi amb el client d’una forma diferent.

Advertències sobre el desistiment

El client és responsable de l’embalatge per tal de transportar de manera segura la peça o producte que vol retornar. Si vol exercir el dret de revocació,  recomanem conservar l’embalatge original almenys durant un període de catorze dies, ja que -en cas de devolució- el producte haurà de ser retornat en perfectes condicions. El dret de desistiment no s’aplica al lliurement de peces personalitzades com ara amb els anells ajustats a mida. El client es farà càrrec dels costos de devolució, així com de qualsevol risc a la mercaderia que derivés del transport.