Avís legal

Aquest Avís legal regularà la relació que sorgeixi entre Capdevila Joiers S.L.U. (d’ara endavant Capdevila Joiers) i l’usuari a través del lloc web www.capdevilajoiers.com

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, posem a la seva disposició la següent informació: Capdevila Joiers S.L.U. està domiciliada al c/Consell de Cent, 320 08007 (Barcelona) amb CIF B62449657, inscrita en el Registre Mercantil. Volum 33199. Foli 79. Fulla 225725.

El lloc web www.capdevilajoiers.com és propietat de Capdevila Joiers i tots els seus continguts es troben subjectes a les condicions d’ ús descrites a continuació i en l’apartat de “Termes i condicions” d’aquest mateix lloc web.

Ser usuari del lloc web implica reconèixer haver llegit i acceptat les presents condicions i tot el que les amplïi la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si per qualsevol motiu no està d’ acord amb aquestes condicions no segueixi utilitzant aquest lloc web.

No es permet connectar el lloc web de Capdevila Joiers a partir del lloc web de tercers. Capdevila Joiers no serà responsable, en cap cas, de la manipulació o tractament que s’hagi pogut fer de la seva informació o software disponible en el seu espai web. Així mateix, és responsabilitat de l’ usuari tancar la seva sessió d’ usuari a través de l’ àrea de client com a mesura preventiva i de seguretat.

Propietat intel.lectual

La informació present en aquest lloc web és únicament per al seu ús personal. Qualsevol ús no autoritzat del material de Capdevila Joiers pot constituir una infracció de la legislació sobre drets d’ autor, sobre marques, així com de les lleis i textos normatius sobre empreses i corporacions. 

Capdevila Joiers és el titular de tots els continguts a www.capdevilajoiers.com Tot el contingut que hi apareix –imatges i text- està protegit per drets d’ autor, així com per tractats i lleis internacionals sobre els drets d’ autor corresponents. Així, doncs, queda prohibit vendre, reproduir, distribuir, modificar, mostrar o presentar públicament material de la web www.capdevilajoiers.com amb qualsevol finalitat comercial sense la prèvia autorització per escrit de Capdevila Joiers.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb aquesta pàgina web seran competents els Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’ usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Modificació dels termes

Capdevila Joiers es reserva el dret a modificar qualsevol punt d’ aquest document en atenció al compliment d’obligacions legals, o de la seva adaptació a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o els Tribunals competents estatals o europeus.

Contacte

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació únicament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat, tot adjuntant una còpia del seu document d’ identitat a l’ adreça postal: c/ Consell de Cent, 320 08007 Barcelona (Spain) o bé, via correu electrònic, a: capdevila@capdevilajoiers.com