Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, posem a la seva disposició la següents dades: CAPDEVILA JOIERS S.L. està domiciliada al c/Consell de Cent, 320 08007 (Barcelona) amb CIF B62449657, inscrita en el Registre Mercantil. Volum 33199. Foli 79. Fulla 225725.

El website www.capdevilajoiers.com és propietat de CAPDEVILA JOIERS S.L. i tots els seus continguts es troben subjectes a les següents condicions d’ ús:

CONDICIONS D’ ÚS

Les condicions d’ ús i accés a la present pàgina web es troben subjectes per la legalitat i pel principi de bona fe, comprometent-se, l’usuari, a realitzar un bon ús de la pàgina web www.capdevilajoiers.com Així, no són permeses conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la pàgina web www.capdevilajoiers.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i tot el que les amplïi la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si per qualsevol motiu no està d’ acord amb aquestes condicions no segueixi utilitzant aquest website.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació únicament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat, tot adjuntant una còpia del seu document d’ identitat a l’ adreça c/ Consell de Cent, 320 08007 Barcelona (Spain)

RESPONSABILITATS

Capdevila Joiers  S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del software instal.lat en l’ ordinador de l’ internauta. S’ exclou tota responsabilitat per qualsevol incidència tècnica o falla que es produeixi quan l’ usuari es connecti a internet. De la mateixa manera, no es garanteix la inexistència d’ interrupcions o errors en l’ accés a la pàgina web www.capdevilajoiers.com

No es permet connectar el lloc web de Capdevila Joiers S.L. a partir del website de tercers. En aquest sentit, Capdevila Joiers S.L. no serà responsable, en cap cas, de la manipulació o tractament que s’hagi pogut fer de la seva informació o software disponible en el seu espai web.

Així mateix, Capdevila Joiers S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar i/o eliminar informació i/o continguts de la seva pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat al respecte.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (2018) i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD, 2018), s’informa a l’ usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades en un arxiu, creat i mantingut sota la responsabilitat de Capdevila Joiers S.L.

Per tal d’ exercir els seus drets (ARCO) d’ accés, rectificació, cancel.lació i oposició haurà de dirigir-se a la seu de la nostra empresa c/Consell de Cent, 320 08007 (Barcelona) o bé escriure’ns un correu electrònic a capdevila@capdevilajoiers.com adjuntant una còpia del seu document d’ identitat original.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

CAPDEVILA JOIERS S.L. es el titular de tots els continguts de la pàgina web www.capdevilajoiers.com Tot el contingut que hi apareix –imatges i text- està protegit per drets d’ autor, així com per tractats i lleis internacionals sobre els drets d’ autor corresponents.

Queda prohibit vendre, reproduir, distribuir, modificar, mostrar o presentar públicament material de la web www.capdevilajoiers.com amb qualsevol finalitat comercial. Tampoc és permès utilitzar el material o continguts d’ aquest website en cap altre pàgina web, eina i/o aplicació informàtica sense l’ autorització per escrit de CAPDEVILA JOIERS S.L. La informació present en aquest lloc web és únicament per al seu ús personal.

Qualsevol ús no autoritzat del material de Capdevila Joiers S.L. pot constituir una infracció de la legislació sobre drets d’ autor, sobre marques i sobre el respecte a la vida privada i la publicitat, així com de les lleis i textos normatius sobre empreses i corporacions. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb aquesta pàgina web seran competents els Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’ usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

Capdevila Joiers S.L., pel seu compte o la d’ un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, pot utilitzar cookies quan l’ usuari navega per la pàgina web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’ usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’ associen únicament amb un usuari anònim i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l’ usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’ usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla. S’ utilitzen també per mesurar l’ audiència i els paràmetres sobre tràfic, controlar el procés i el nombre d’ entrades.

L’ usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser advertit de la recepció de cookies i per tal d’ impedir la seva instal.lació en l’ equip informàtic. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per tal d’ ampliar aquesta informació.

En tot cas, pot ampliar aquesta informació accedint al nostre document específic sobre Política de Cookies.

MENORS D’EDAT

Aquesta web no es dirigeix a persones menors d’edat. Qualsevol ús fraudulent o no de la pàgina web www.capdevilajoiers.com per part d’ un menor serà considerat responsabilitat dels seus pares o tutor/a.

MODIFICACIÓ DE TERMES I CONDICIONS

Capdevila Joiers S.L. pot modificar aquest Avís Legal en atenció al compliment d’obligacions legals, o de la seva adaptació a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o els Tribunals competents estatals o europeus.

CONTACTE

Davant qualsevol dubte a propòsit d’ aquests termes i condicions, si us plau, no dubti en contactar amb nosaltres per mail: capdevila@capdevilajoiers.com o bé, per correu postal a: Capdevila Joiers S.L. c/ Consell de Cent, 320 08007 Barcelona (Spain) adjuntant una còpia del document d’ identitat original.

 

AQUEST DOCUMENT HA ESTAT REVISAT EL 12 DE SETEMBRE DE 2018
Languages