Calze presidencial | Sagrada Família de Barcelona

Capdevila Joiers ha entregat les dues primeres peces del parament litúrgic que està realitzant per encàrrec del Temple.

El calze i la patena són objectes litúrgics de llarga tradició històrica i artística. El nou calze de la Basílica de la Sagrada Família ha estat especialment concebut per l’espai que l’acull i, en aquest sentit, té una sòlida i notable presència. Està constituït per una única peça i entronca amb la tradició primitiva i romànica dels calzes, en detriment del tradicional model amb tres parts clarament diferenciades: copa, nus i peu. La copa, de contorn circular i volum semiesfèric, està rematada amb una franja horitzontal de plata polida que forma part del mateix interior de la copa. La base és quadrada i aporta fermesa i estabilitat. El tall o la tija adopta una certa forma estilitzada i s’hi destaquen unes arestes que remeten directament al motiu d’inspiració de l’autor i, justament, a un dels elements arquitectònics més característics del temple: la columna.

Així com la nau principal de la basílica és un bosc poblat de columnes-arbre, el calze reflecteix aquesta mateixa voluntat de ser imatge i símbol de la unió entre el cel i la terra.  El quadrat de la base, símbol de l’home i la raó humana, s’eleva a mesura que es multipliquen les arestes, tot reproduint el moviment ascencional de les columnes, i va canviant de secció fins que esdevé un cercle, forma de perfecció i símbol de la divinitat.

Tant el calze com la patena han estat fets amb plata cisellada, martellejada i oxidada. De fet, el treball amb plata oxidada és un procediment característic al taller dels Capdevila, no només pels valors plàstics que aporta sinó també per la voluntat de treballar els materials nobles de forma poc o gens ostentosa i, en aquest sentit, en consonància amb l’ús del ferro forjat per part de Gaudí.

El calze i la patena presidencials s’afegeixen, així, a anteriors col·laboracions entre la Basílica i el taller  Capdevila, com ara va ser el disseny i realització del Sagrari i el bàcul pastoral i, que, en definitiva, ja són part de la història del Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona.